^
Kontakta oss Språk LOAD

Strategiutveckling

Att kunna fastställa värdet av immateriella tillgångar är avgörande för att åstadkomma en lönsam IP-transaktion, vare sig det gäller en försäljning, ett licensavtal eller ett förvärv. Detta kräver en bred juridisk, ekonomisk och teknisk kompetens. Genom att få tillgång till denna kompetens kommer du att kunna stärka lönsamheten och minimera riskerna som uppstår i samband med transaktioner av IP-rättigheter. Zaccos  värdeskapande tjänster bygger på rådgivning som hjälper kunder att maximera det kommersiella värdet på deras IP-portföljer. Alltefter dina specifika behov faller dessa tjänster under ett eller flera av följande områden: IP-strategi, IP-transaktioner, IP-värdering, IP Audit och IP due diligence-granskning.

IP-strategi
En IP-strategi kan ha många olika uttryck, och ett av dessa är kommersialisering av IP. Detta skulle kunna yttra sig i att Zacco hjälper ditt hitta intresserade köpare, säljare eller investerare om du går i köp-, eller försäljningstankar eller funderar på licensiering. Det finns många frågor man kan tänkas behöva få svar på innan man letar upp köpare eller investerare. Man kan exempelvis fråga sig hur starkt ett patent är om man skulle gå in i en rättstvist kring patentets giltighet, huruvida det finns en marknad, hur man värdesätter tillgångarna osv.

Oberoende av de frågor du har är alla företag olika och det finns inte någon standardlösning för en lämplig IP-strategi. Det Zacco kan ge dig är en IP-strategi som har skräddarsytts av ett team som har kommit samman för att bistå just ditt företag och som kan ge dig de råd du behöver för att stärka din ställning i framtida och aktuella förhandlingar.

Riskbedömning av IP
IP-strategin kan omfatta en riskbedömning av kundens innehav av immateriella rättigheter. Denna riskbedömning kan behandla äganderättsliga förhållanden, befintliga IP-rättigheter och andra frågor som kan komma att påverka kundens framtida inkomstströmmar. Syftet med en riskbedömningsanalys i en viss situation skulle kunna vara att kvantifiera företagets förmåga att utestänga konkurrenter om företagets produkter (ännu) inte har störts av någon tredje part, och/eller kvantifiera möjligheterna för vidtagande av åtgärder med hänsyn till företagets rättigheter. En väl utförd riskbedömning kan hjälpa dig att undvika investeringar i produkter som rentav har blockerats av tredje parts immateriella rättigheter. Den kan ge dig vägledning om hur du styr undan smärtsamma upptäckter. På så sätt undviker du inte bara onödiga kostnader – du får också en värdefull insikt i hur du kan säkra framtida intäkter från licensavtal.

En analys av situationen
En väl genomarbetad IP-strategi skulle också kunna inbegripa en produkt- och marknadsanalys i syfte att identifiera prisnivåer på basis av IP – en analys som skulle kunna omfatta data kring produktanvändning, marknadssegment samt kund- och marknadsinformation. Vi kan hjälpa dig att bedöma rådande marknadsförhållanden genom en grundlig analys av alla relevanta aspekter, och vi håller utkik efter de möjligheter och hot som bör tas i beaktning. Vi sätter också strålkastarljuset på de centrala frågorna i sammanhanget och ger dig strategiska rekommendationer kring hur du bör hantera dessa frågor och ta itu med potentiella problem.

Strategiska rekommendationer
När vi har analyserat marknadssituationen i förhållande till dina immateriella rättigheters styrkor och svagheter, arbetar vi tillsammans med dig och ditt företags övergripande strategi för att fastställa de bästa möjliga vägar/strategiska val som du ska ta beslut om.

Implementeringsplan
Att ha en IP-strategi på plats är ytterst viktigt, men bara om du kombinerar den med en gedigen plan för hur strategin ska implementeras. En del av vårt IP-strategiarbete består därför i att hjälpa dig att utarbeta en konkret plan för hur du verkställer strategin och ge dig verktyg du kan använda för att mäta de resultat du uppnår genom implementeringsarbetet.

Download PDF

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Niels Abrahamsen

Niels Abrahamsen

PartnerTeam ManagerPatent Attorney
Hampus Adlerton

Hampus Adlerton

Senior Partner
Attorney at Law
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Louise Thorning Ahle

Louise Thorning Ahle

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Ejvind Christiansen

Ejvind Christiansen

Senior Partner
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Maj Falsig

Maj Falsig

PartnerValidation Manager
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
Jennifer Godorn

Jennifer Godorn

Associate Attorney
 •  
 • 1 of 3
 • >