^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Upphovsrätt – skydd utan registrering

Upphovsrätt är i huvudsak ett verktyg för att skydda konstnärliga och litterära verk. Den allmänna principen bakom upphovsrätt är att upphovsmannen bestämmer om – och i vilken omfattning – som verket får kopieras och användas.

Vad kan skyddas?
Skydd av upphovsrätt gäller vanligen konstnärliga verk, t.ex. musik, teaterpjäser, filmer, skapelser i visuell konst och arkitektur samt litterära arbeten, inklusive skönlitteratur, kartor och ritningar. Det kan även gälla design. Modern teknik har medfört en utökning av upphovsrättsskyddet till produkter utanför den klassiska konstnärliga sfären, t.ex. datorprogram och olika användargränssnitt. Vi kan ge rådgivning om vilken typ av skydd som ska användas och hur.

70 års skydd
Upphovsrätt kräver inte registrering. Den uppstår automatiskt när verkets skapas och gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Inga formella krav krävs för att skyddet ska finnas och skyddet gäller även i andra länder. I vissa länder kräver dock ett effektivt skydd av upphovsrätten att den är registrerad. Om du tror att du har upphovsrättsskyddat material kan du märka det med symbolen ©.

Fullständiga upphovsrättstjänster
Skydd av upphovsrätt uppstår automatiskt men det gör inte respekten för det material som omfattas av upphovsrätten. Vi kan bistå dig med licensavtal och förhandlingar med förlag och distributörer. Vi kan hjälpa dig att stoppa obehörig kopiering och distribution. Om du vill ha mer information kontaktar du en av våra jurister.

Download PDF