^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Varumärket – ditt för alltid

Ett varumärke skiljer ut dina produkter och tjänster från konkurrenternas. Ju mer känt och populärt ditt varu­märke är, desto mer värdefullt blir det rent ekonomiskt. Välkända varu­märken representerar några gånger ovärderliga tillgångar.

Ett kännetecken som syns
Varumärken kan bestå av ett eller flera ord, en figur eller en kombination av dessa. Varumärkesskydd kan också erhållas för förpackningar, t.ex. den särpräglade Coca-Cola®-flaskan. Även en slogan kan registreras – och ibland till och med ljud och dofter. Ett bra varumärke ska vara unikt, lätt att komma ihåg och passa alla marknader och språk.

Nationellt och internationellt skydd
Den vanliga metoden för att erhålla varumärkesskydd är att ansöka om registrering i ett eller flera av de befintliga 34 produktklasserna och 11 tjänsteklasserna. Ansökan kan vara antingen en nationell ansökan, en ansökan om en registrering av ett varumärke i EU eller en internationell ansökan om varumärkesskydd i länder som ingår i Madridsystemet. På Zacco kan vi hjälpa dig att registrera ditt varumärke var som helst i världen.

Ditt för alltid
Ditt varumärke kan upprätthållas på obestämd tid genom att du betalar en förnyelseavgift som normalt betalas vart tionde år. I de flesta länder kan ett varumärke upphävas om det inte har använts under en viss tidsperiod. För att förhindra andra att använda ditt registrerade varumärke markeras det med symbolen ®. Ett varumärke som ännu inte är registrerat kan märkas med TM.

Domännamn
En registrering av ett domännamn är inte en immateriell rättighet – den enda rätten du får är rätten till just den domänen. Men eftersom de har blivit centrala för företag och för kommuni­kationen är det en bra idé att överväga domännamn redan i ett tidigt skede.

Fullservice
En varumärkesstrategi är avgörande för verksamheten. På Zacco hjälper vi dig inte bara med att registrera varu­märken utan vi genomför även preliminära undersökningar och erbjuder strategirådgivning. När de strategiska valen har gjorts kan vi hjälpa till med internationella licensavtal och att skydda ditt varumärke från intrång. Vi kan representera dig i domstolar i de länder där vi bedriver verksamhet och – med hjälp av vårt nätverk – samordna förfaranden i andra länder.

Download PDF