^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Zacco Licence Tool – minimerar risken för icke-registrering av licensavtal

Ditt varumärke är nu registrerat och därmed säkrat ...eller?
De flesta varumärkesägare upplever behovet att bevilja licenser till relaterade företag eller icke-relaterade partners. Som en generell regel beviljas en licens, direkt eller indirekt, när ett varumärke utnyttjas av andra än ägaren. Detta händer vanligtvis som en del av distributions- och produktionsarrangemang.

IPR världen
Genom sin blotta existens erkänner Nationella Immaterialrätten i vissa länder giltigheten och verkställbarheten av varumärkeslicensavtal. Dock kräver varumärkesrättsliga lagar i många länder att sådana licensavtal skall registreras (”recordal”) av den nationella patent- och varumärkesmyndigheten för att vara giltig och verkställd.

Risken med non-recordal
Den riskexponeringen för att inte registrera ett avtal om varumärkeslicens varierar kraftigt från land till land.

I länder där immaterialrättslagen kräver recordal av licensavtal, är de typiska konsekvenserna en eller flera av följande:

1. Användning av märket genom licenstagaren gäller inte till förmån för ägaren och varumärkesregistreringen riskerar annulleras på grund av icke-bruk.

2. Licenstagaren kan inte verkställa varumärket.

3. Inget krav på skadestånd för licenstagaren vid intrång.

Annullering av dina varumärkesrättigheter
Det ska också sägas att konsekvens 1) kan vara den allvarligaste konsekvensen av non-recordal och en som ofta förbises. Tänk dig följande scenario: du har upptäckt att någon gör intrång på ditt varumärke i land X och du vill använda dig av dina varumärkesrättigheter mot dem. Din varumärkesregistrering är sårbar för annullering på grund av icke-användning (vanligtvis träder användarkraven i kraft 3-5 år efter registreringsdagen). Partiets första negativa försvar är en begäran om uppsägning av din varumärkesregistrering på grund av icke-bruk, och du är nu skyldig att bevisa att du använt ditt varumärke i land X. Emellertid har varumärket använts av din lokala återförsäljare och ingen licens har registrerats hos den nationella varumärkesmyndigheten. Som ett resultat kommer inte varumärkesmyndigheterna ta din återförsäljares användning i beaktning och du är inte bara oförmögen att stoppa intrång, utan riskerar också att din varumärkesregistrering upphävs.

Tid för förtvivlan?
Anteckning av licenser med nationell patent- och varumärkesmyndigheten kan göras när som helst under livscykeln för den immateriella rättigheten. Det är därför aldrig för sent att helt säkra din immateriella rättighet genom registrering av licensavtalet.

Minimera dina risker – Zacco Licence Tool
Om du har en stor portfölj med varumärken kan det vara svårt att veta, var du ska börja och hur du ska få den överblicken som är nödvändig. Zacco har löst detta problem genom att skapa Zacco Licence Tool. Dina varumärken finns redan i vår databas. Allt du behöver göra är att beställa en Zacco Licence Tool rapport, och inom några dagar kommer du att få en rapport (Excel) som identifierar dina varumärken och de länder där icke-anteckning av en licens kommer att ha en (eller alla) av de tre konsekvenser ovan.

Utifrån denna rapport kan du avslöja eventuella risker i samband med non-recordal av en licens i ett visst land och planera ett anteckningsprojekt tillsammans med din Zaccokonsult.
 

Download PDF