^
Kontakta oss Språk LOAD

Zaccos kvalitetspolicy

När det gäller immateriella rättigheter så är det Kvalitet som gör Skillnaden, och därför brinner Zacco för Kvalitet.

Vi visar vad vi kan genom att leverera våra tjänster i tid, som lovat, till det pris som avtalats; genom att använda vår breda och djupgående tekniska, IP-juridiska och administrativa expertis; och genom att uppfylla dina förväntningar inom alla de områden där du behöver Intellectual Property-tjänster. Vi gör vårt för att säkra dig det bästa möjliga skyddet för dina idéer och frihet att göra affärer av dem.

Vi är ett privat konsultföretag och därför definieras vi av våra medarbetare. När de individuellt och i grupp engagerar sig och tar ansvar för att driva kvalitetsarbetet framåt och främja en proaktiv och positiv arbetsmiljö, så är det där vi skapar och förbättrar vår kvalitet. Vi gör därför allt vi kan för att främja en kvalitetskultur som bidrar till att vi kan uppfylla och till och med överträffa de förväntningar som våra kunder, medarbetare och samarbetspartners ställer. Zaccos kvalitetshanteringssystem förbättras ständigt med dessa viktiga aspekter i åtanke.