^
Kontakta oss Språk LOAD

Zaccos miljöpolicy

Zacco anser att företagen har ett ansvar för att åstadkomma god miljöpraxis och arbeta på ett miljömässigt hållbart sätt.

Vi är därför fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och ständigt förbättra vår miljöinsats som en integrerad och grundläggande del av vår affärsstrategi och våra verksamhetshetsmetoder.

Vår policy är att:

  • till fullo stötta och uppfylla eller överträffa de krav som ställs av gällande miljölagstiftning och uppförandekoder
  • minimera vår avfallsmängd och själva återanvända eller återvinna material där det är möjligt
  • sträva efter att minimera våra utskrifter
  • så långt som möjligt använda elektronisk kommunikation när vi kommunicerar med kunder, leverantörer/ombud och myndigheter
  • uppmuntra våra kunder och leverantörer/ombud att använda elektronisk kommunikation när de kommunicerar med Zacco
  • sträva efter att om möjligt återanvända elektronisk och annan utrustning internt eller se till att utrustningen går vidare till återanvändning
  • minimera energi- och vattenanvändningen i våra kontor, fordon och processer för att spara på resurser och minimera vår konsumtion av naturresurser, framför allt icke-förnybara resurser
  • tillämpa principerna för ständig förbättring när det gäller luft-, vatten-, buller- och ljusföroreningar från våra lokaler och minska eventuella effekter av vår verksamhet på miljön och lokalsamhället
  • så långt som möjligt köpa in produkter och tjänster som orsakar minsta möjliga skada på miljön och uppmuntra andra att göra detsamma
  • i förväg bedöma miljökonsekvenserna av nya processer eller produkter vi har för avsikt att införa

Zaccos högsta ledning har ansvar för företagets miljöhantering och miljöprestanda, och för att säkra att arbetet mot hållbar utveckling blir en integrerad del av Zacco. Alla medarbetare delar detta ansvar och backas upp av nyckelpersoner i arbetet för att främja best practice och kontinuerlig förbättring, samt kontrollera om vi lever upp till vår miljöpolicy.