^
Contact us Language LOAD

IT Project Manager - GDPR

Som projektledare inom IT med fokus på GDPR kommer du att ingå i ett team med jurister och säkerhetsspecialister. I din roll som Projektledare kommer du att se över vilka åtgärder som behövs för att kundens aktuella arbetssätt och IT-system ska kunna möta de krav som ställs i och med den nya dataskyddsförordningen. Du kommer tillsammans med projektdeltagarna att planera, samordna och genomföra projektet.

En del av införandet inför dataskyddsförordningen blir att parallellt identifiera och sammanställa behov för IT-system utöver de som finns i nuläget. Detta för att kunna vidareutveckla IT-stöd hos kunden samt säkerställa att befintliga system utvecklas inom ramen för införande av dataskyddsförordningen.

Du kommer även att få vara med och kartlägga och implementera nya regelverk och regelverksförändringar, branschregler och interna regler både nationellt och internationellt samt att anlitas för att genomföra andra typer av interna revisioner hos våra kunder.

Rollen kan också innefatta:

  • Förstudier för att utreda förändringsbehovet både på verksamhet och IT inklusive att sätta vision och strategi.
  • Definiera målarkitektur baserat på de nya direktiven.
  • Implementation av de nya direktiven inklusive förändringsledning.

Meriterande:

  • Tidigare erfarenhet av att projektleda uppdrag med PUL och/eller dataskyddsförordningen
  • Kravställning av IT-system
  • GDPR
  • Informationssäkerhet
  • ISO 27001

Zacco är unika genom att ha all kompetens och de roller som behövs för att hjälpa våra kunder med GDPR fullt ut. För dig som Projektledare inom IT är det en unik chans att få arbeta med detta område och samtidigt höja din egen kompetens med angränsande kompetenser som juridik och säkerhet.

Sök via vår LinkedIn eller hemsida