^
Contact us Language LOAD

Patent Attorney

Vi söker en ny patentkonsult inom teknikområdet mekanik till vårt kontor i Stockholm.


Huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • Hantering av patentfrågor av skiftande karaktär, med kunder som kan vara allt från småföretag till multinationella företag
 • Patentarbete i alla skeden av patenteringsprocessen, både i Sverige och internationellt.
 • Intrångsbedömningar, freedom to operate, rättstvister.
 • Strategisk rådgivning och analyser.
   

Personliga och professionella kvalifikationer:

 • Utbildning motsvarande minst civilingenjör inom mekanik.
 • Förmåga att uttrycka sig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Minst fem års erfarenhet av arbete som patentombud eller på patentavdelning inom industrin.
 • EPA eller på god väg att bli EPA.
   

Din ansökan:

Har vi fångat ditt intresse? Lämna in ditt CV och personliga brev här her senast den 1 mars 2017.

Har du frågor angående denna tjänst? Kontakta: