^
Contact us Language LOAD

Vi söker kvalificerad assistent med inriktning Trademark/Legal

På Zacco strävar vi efter att omdefiniera vad immateriella rättigheter kan göra för din verksamhet. Utöver utarbetande av patentansökningar och registreringar av varumärken, erbjuder vi t.ex. omfattande immaterialrättsstrategier och juridisk kompetens som kan stötta alla nivåer i din organisation – från marknadsföring och FoU till försäljning och corporate finance. Med juridiska konsulttjänster, marknadsanalyser, uppbyggnad av immaterialrättsportföljer och riskhantering hjälper vi dig att förvandla passiva immateriella tillgångar till bestående värden i företaget. Vi har 500 medarbetare inom alla områden som rör immateriella rättigheter, däribland över 200 konsulter – varav ca 100 är europeiska patent-, varumärkes- och/eller designombud och 40 är jurister. Därtill arbetar ca 200 specialister med administration av immateriella rättigheter, vilket innebär att vi kan sätta ihop bästa möjliga team för dina behov och din bransch. Resultatet är ett annorlunda företag inom området immaterialrätt. Ett som kombinerar stort kunnande om immaterialrätt med kompetens gällande affärer, juridik och teknik som krävs för att säkerställa att våra kunder får en bestående konkurrensfördel.

 

Tjänsten:

Zacco Sweden söker en kvalificerad assistent med inriktning Trademark/Legal till team PMA i Stockholm. Det krävs att man har god förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt i en elektronisk miljö med nödvändiga IT-system samt användning av IP-rättsliga system såsom t.ex. SE, IR, CTm . Det krävs mycket goda kunskaper i engelska/svenska såväl i tal som i skrift samt även goda IT-kunskaper.

 

Arbetsbeskrivning:

Att självständigt bearbeta all inkommande post, e-mail och fax. Scanning av inkommande post. Använda IP-rättsliga system såsom SE, US, PCT och EPC för patent och SE, IR, CTm för varumärken samt SE, CRD för mönster. Kunna förstå innehållet i brev/instruktioner från kund/ombud och omsätta det till korrekt registrering i Inprotech och DMS-en. Notera och registrera ärenden och frister i ärendehanteringssystemet. Avslut av ärenden. Kontroll av frist och aktupplägg. Samordning av inlämningar till PRV, enligt given rutin. Viss statuskontroll EPO/PRV.


Anställning:

Tjänsten är en heltidstjänst. Arbetsort är Stockholm. Ansökningarna behandlas fortlöpande som de kommer in.
 

Ansökan:

Om du är intresserad sänd din ansökan tillsammans med CV till: job.sweden@zacco.com, märk mailet med: ”Assistent till PMA”.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Helene Danielsson, teamchef för PMA, e-post: helene.danielsson@zacco.com eller telefon: 08 59 88 72 71.